Master record (return to list)

Name Vorname Kuenstlername Name 3
Ali Khan Amjad Ali Khan, Amjad
Actions Titel Jahr Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion
Alaap 1997/07
Announcement 2001
Announcement 2001
Bengali Folk Song 2000/05
Bhairav
Bhimpalasi
Bimag 2000/05
Bimag
Brindabani Song
Ganesh 1993/12
Raag Anand Bairav 2001
Raag Komal Rishab Asavari 2001
Rupak Gat 1997/07
Shakti 1993/12
Shree
Shree
Teental Drut 1997/07
Teental Madhyalay 1997/07
Yamuna 1993/12
Zila Kafi 2000/05