ZEITSCHRIFTENREFERENZ
BU 137/38, S.34
DIS 1994/09 S. 43
J. Broven: Walking to New Orleans, England 1974, S.27f, 81f,140f.
LB 148, S. 56 (FB)
RF Nr. 74, S: 8 (FB)