ZEITSCHRIFTENREFERENZ
(Eric Rydvall & Olav Luksengard Mjelva)
FR 2016/08-09, S. 21