Master record (return to list)

Titel Jahr Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion
Uyongilobola Ngani
Olwani Ujakalwani
Amadoda Kashelani
Sengiyahamba
Molo Molo Wemkhwenyana
Madoda Ngenzeni Na?
Ubalwana Lwani
Inkomo Iyakhuluma
Uyababona Abelungu
Emathanjeni
Actions Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie
01908 LPSampler Diverse Zulu Songs From South Africa Lyrichord LLST 7401 (USA) Keine