Master record (return to list)

Name Vorname Kuenstlername Name 3
Shankar Ravi Shankar, Ravi
Actions Titel Jahr Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion
Allah Rocking
An Introduction To Indian Music
Back To Earth
Bahu-Rang 1988/07
Bairagi
Bangla Dhun 1971/08
Bhimpalasi
Chappaqua
Charukeshi
Chase
Dadra
Dhun
Dhun
Dhun
Dhun 1967
Dhun
Dhun In Kaharwa Tal 1969/08
Dhun, Tala Kaharva
Dhun: Fast Teenal 1967/06 Arr
Dhun: Fast Teenal 1967/06
Doh Bahar
Dream, Nightmare And Dawn
First Love
Friar Park
Gat Kirwani
I Am Missimg You (2 Takes)
Introduction 1971/08
Jaya Jagadish Hare
Kafi-Holi
Kahan Gayelava Shyam Saloné,
Khanda Kafi
Kirwani
Le Mode Ahiri-Lalita
Majhires 1966/12
Maru-Bihag
Medium And Fast Gat In Teental 1969/08
Memory Of Uday
Mishra Piloo
Nata Bhariravi
Om
Orgy
Pahari Dhun
Prabhati (nach der Raga "Gunkali")
Prarambh 1988/07
Punjabi Folk Song
Puriya Kalyan
Raga
Raga - Hem Bihag 1972
Raga - Manj Khamaj (Part I-II) 1972
Raga - Sindhi Bhairavi 1972